کتاب حسابداری بهای تمام شده

دانلود رایگان کتاب حسابداری بهای تمام شده – ترازآکادمی

شرايط در حال تغيير دنيای كار در مشاغل گوناگون، توسعه فناوري ها و تحقق توسعه پايدار، ما را بر آن داشت تا برنامه هاي درسي و محتواي كتاب هاي درسي را در ادامه تغييرات پايه هاي قبلي براساس نياز كشور و مطابق با رويكرد سند تحول بنيادين آموزش و پرورش و برنامه درسي ملي جمهوري اسالمي ايران در نظام جديد آموزشي بازطراحي و تأليف كنيم. مهمترين تغيير در كتاب ها، آموزش و ارزشيابي مبتني بر شايستگي است. شايستگي، توانايي انجام كار واقعي بهطور استاندارد و درست تعريف شده است. توانايي شامل دانش، مهارت و نگرش ميشود.

(بیشتر…)

Read More

کتاب برنامه ریزی تولید

دانلود رایگان کتاب برنامه ریزی تولید – ترازآکادمی

کتاب برنامه ریزی تولید یکی از مهم‌ترین آموزش ها در زمینه مهندسی صنایع می‌باشد. برای اینکه بتوانید در این زمینه به خوبی تسلط پیدا کنید، باید مطالعات و پژوهش خود را تقویت کنید. در اینجا یکی از پرکاربردترین کتاب های آموزشی، به همت استاد حمیدرضا کیا، مدرس رشته مهندسی صنایع را به صورت رایگان در اختیار شما قرار داده ایم. با ما همراه باشید…
(بیشتر…)

Read More