به ترازآکادمی خوش آمدید.

Academy-tp

متخصص شو!

دوره‌های درحال برگزاری ترازآکادمی

Academy-tp

متخصص شو!

دوره‌های درحال برگزاری ترازآکادمی

Academy-tp

متخصص شو!

دوره‌های درحال برگزاری ترازآکادمی

کتاب‌های رایگان؛

برای یک آینده‌ی کاری هیجان‌انگیز!

کتاب‌های رایگان؛

برای یک آینده‌ی کاری هیجان‌انگیز!

پادکست‌های رایگان؛

هر زمان و هرجا که می‌خواهید آموزش ببینید!

پادکست‌های رایگان؛

هر زمان و هرجا که می‌خواهید آموزش ببینید!

پرسش‌های متداول دوره‌های ترازآکادمی

شما می‌توانید با ورود به سایت تراز آکادمی در قسمت دوره‌ها، لیستی از دوره‌های حضوری و آنلاین ما را ببینید. از آنجا که بسیاری از دوره‌های حضوری، ویژه مشتریان ترازپویش می‌باشند لازم است برای کسب اطلاعات با ما تماس بگیرید.

هر دوره حضوری و یا آنلاین در ترازآکادمی پیش‌نیازی دارد که باید قبل از ثبت نام در قسمت دوره‌ها مطالعه کنید.

با توجه به نوع دوره و مدت زمان باقیمانده تا شروع دوره متفاوت است. به طور کلی، در دوره‌های حضوری تا یک روز مانده با دوره 70% جریمه، تا 3 روز مانده 40% و کمتر از آن عودت مبلغ به صورت کامل صورت می‌گیرد.

گواهی معتبر شرکت در دوره از سوی تیم ترازآکادمی و با مهر معتبر شرکت ترازپویش برای کلیه دوره‌ها اعم از حضوری و غیر حضوری به تمامی کسانی که به طور کامل در دوره شرکت کرده باشند ارائه می‌گردد.